Jdi na obsah Jdi na menu
 


Legislativa

 

Práce městské policie se řídí těmito právními předpisy:Obrazek

 

Zákony:

 • Zákon 553/1991 Sb. O obecní policii
 • Zákon 200/1990 Sb. O přestupcích
 • Zákon 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon 13 / 1997 Sb. O pozemních komunikacích
 • Zákon 379/2005 Sb, O opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
 • Zákon 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání
 • Zákon 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád)
 • Zákon 40/2009 Sb. Trestní zákon
 • Zákon 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon 128/2000 Sb. O obcích
 • Zákon 129/2000 Sb. O krajích
 • Zákon 84 / 1990 Sb. O právu shromažďovacím
 • Zákon 89 / 2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu                       
 • Zákon 273/2008 Sb. O Policii ČR
 • Zákon 17 / 1992 Sb. O životním prostředí
 • Zákon 185/2001 Sb. O odpadech
 • Zákon 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon 262 / 2006 Sb. Zákoník práce

 

 

 

Vyhlášky ministerstev a nařízení vlády ČR:

 • Vyhláška Ministerstva vnitra 418/2008 Sb, kterou se provádí zákon o obecní policii
 • Vyhláška Ministerstva vnitra 444/2008 Sb. O zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích.
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.