Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  Centrum služeb pro silniční dopravu s.p.o.       

                           Nábřeží L. Svobody 1222/12,  PRAHA 1, 110 15          

                  zajišťující dopravní výchovu a prevenci nehodovosti  provozu na pozemních komunikacích

 

 

Koordinační pracoviště BESIP

pro Plzeňský kraj

Farského 3

326 00  P L Z E Ň

                                                                                                         

Vážený pan 

Ing.  Vojtěch  ŠEDIVEC

starosta města

Městský úřad Horní Bříza

Třída 1. Máje 300

330 12   Horní Bříza                                                                    Plzeň  1. srpna 2013               

 

                                                                                                                             

Poděkování

 

Vážený pane starosto

dovolte, abych se na Vás obrátil za koordinační pracoviště  BESIP pro Plzeňský kraj s poděkováním za velmi dobrou a dlouhodobou spolupráci na úseku zajišťování prevence bezpečnosti  provozu na pozemních komunikacích, včetně akcí spojených s dopravními soutěžemi a zajišťování prevence bezpečnosti žáků na mateřských, základních a speciálních školách v působnosti vašeho obvodu, a krajských akcí BESIP, zajišťovaných ve spolupráci se strážníky Vámi řízené služebny v Horní Bříze.

         Poděkování bych chtěl vyslovit všem strážníkům s velitelem Petrem Skalou, kteří velmi ochotně a kvalitně spolupracují na zajišťování dopravních soutěží cyklistů – žáků základních škol a besedách s dopravní tématikou. Tyto akce BESIP mají velkou  popularitu  mezi mládeží a svým významem napomáhají zvyšovat bezpečnost silničního provozu, čímž velmi příznivě přispívají  ke  snižování dopravní nehodovosti dětí.

         Vyvrcholením této spolupráce jsou bezesporu dopravní soutěže mladých cyklistů, na kterých i v rámci krajského finále již dlouhodobě strážníci Vaší obce ve spolupráci s příslušníky PČR KŘ Plzeňského kraje spolupracují. Při těchto soutěžích dokazují žáci z jednotlivých škol své vynikající znalosti v dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, jízdě na dětském dopravním hřišti, jízdě zručnosti, zdravovědě a dalších dovednostech. Jejich výsledky jsou právě zásluhou obětavé práce učitelů, policistů, strážníků a pracovníků zajišťujících oblast prevence ve školách, zejména se zaměřením na výuku a výcvik dopravní výchovy.

        Všem těmto strážníkům i policistům je vhodné  vyslovit poděkování za konkrétně odvedenou práci. Všechny tyto společně pořádané akce s určitostí výchovným způsobem  příznivě ovlivňují chování  účastníků na našich silnicích, čímž významně napomáhají snižování dopravní nehodovosti dětí a mládeže, nejen v našem kraji.

           S přátelským   pozdravem                               Václav IRCING                                                                koordinátor  BESIP pro Plzeňský  kraj                               

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Preventivní činnost

 

Je to něco málo přes dva roky, co zde působí vaše nová městská policie a za tu dobu jsme pro vaše děti provedli 8 preventivních přednášek na místní základní škole a v létě na hřišti školy proběhla ukázka sebeobrany. Dále se  zde předvedl služební pes policie Plzeň a pes bezpečnostní služby. Další dvě přednášky jsme uskutečnili v místních školkách. Nebránili jsme se ani přednášce trochu jiného zaměření na učilišti v HB. Prevenci provádíme i v jiných obcích jako například v Žilově v mateřské školce nebo ve škole v Kralovicích a Plzni, kde  opět společně s MP Plzeň proběhly i oblíbené ukázky. Další ukázky policejního umu jsme předvedli na dvou letních táborech, a to opět za přispění pana Dardy z bezpečnostní služby a jeho psího pomocníka. Rovněž úzce spolupracujeme  s Besipem , který vašim ratolestem vždy věnuje nějakou drobnou preventivní pozornost. Také nesmím opomenout přispění města Horní Bříza a bývalého starosty města pana Šedivce. Díky tomuto se např. zakoupily do školek výstražné vestičky pro děti s logem městské policie Horní Bříza a další pozornosti pro děti. Celkem se tedy provedlo 16 preventivních akcí a do konce roku se ješte další dvě připravují. Na závěr bych podotkl, že nás těší pochvalná slova např. pracovníků školského úřadu nebo pracovníků Besipu, ale co nás nejvíce potěšilo bylo to, když se na naši služebnu dostavili kluci z druhé třídy základní školy a sdělili službu konajícímu policistovi, že objevili injekční stříkačku a v žádném případě na ni nesahali.

                                                                            velitel MP HB  Petr Skala rok 2009

 

Městská policie Horní Bříza se aktivně podílí na prevenci kriminality ve svém městě i v obcích, ve kterých působí na základě veřejnoprávních smluv. Cílovou skupinu našich projektů tvoří zejména děti, dále senioři nebo řidiči. Nezapomínáme ale ani na ostatní občany. Vsadili jsme na situační prevenci a osvětu, což se vyplácí. Důkazem toho je statistický přehled kriminality v Horní Bříze, který jsme obdrželi od Policie ČR. Trestná činnost na katastru města Horní Bříza klesla oproti roku 2007 o neuvěřitelných 56%. V roce 2007 bylo v Horní Bříze spácháno 71 trestných činů, v roce 2008 "pouze" 31.

 

 

 

 

Společná preventivní akce městské policie Horní Bříza a Plzeň.

Akce proběhla ve škole v Kralovicích a zúčastnili se jí žáci od páté do deváté třídy. Děti se během přednášky seznámily s výstrojí policistů a jejím využití, dále jak postupovat v krizových situacích, rovněž se probíralo ožehavé téma drog. Na toto téma byl promítnut film zakončený besedou se žáky. Po přednášce ve třídě se děti přesunuly ven před školu, kde jim byla předvedena ukázka práce psovodů, např. zadržení pachatele. Velký zájem měly děti rovněž o prohlídku výbavy policejních vozidel. Beseda se líbila a jak doufáme přinese i nějaké to takzvané ovoce. 
 

 

 

Beseda s dětmi MŠ Žilov

Začátkem března 2009 jsme navštívili mateřskou školku v Žilově, kde jsme dětem předali reflexní bezpečnostní vestičky s logem Městské policie Horní Bříza. Ty jsou Obrazekvelmi důležité, když se děti pohybují v silničním provozu. Viditelnost reflexních materiálů je totiž za snížené viditelnosti až 200 metrů! Pro srovnání viditelnost modrého oblečení je pouhých 18 metrů. Dětem jsme dále předali omalovánky od Besipu a na závěr naší návštěvy proběhla beseda, kde se děti dozvěděly jak přecházet silnici, co dělat když se ztratí, jak vypadá injekční stříkačka a jak se při nálezu zachovat a mnoho dalšího. Této akce se zúčastnil také starosta Horní Břízy Ing. Šedivec a starostka Žilova paní Téglová.

 

 

Besedy se školáky

Na Masarykově základní škole jsme uskutečnili několik besed, které byly realizovány formou interaktivních tematických cvičení. Série těchto přednášek byla zakončena ukázkou sebeobrany a výcviku hornobřízských strážníků, zadržení pachatele psem a prohlídka služebního vozidla městské policie včetně jeho vybavení.

 

 

 

Rady seniorům

Starší občané se stávají častou a snadnou kořistí různých podvodníků. Proto jistě stojí za přečtení několik rad, jak se takovými lidmi nenechat oklamat a okrást.

Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu, pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle (např. Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena. Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, i přes zavřené dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivoláním souseda nebo sanitky apod. Mějte vždy důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pro své bezpečí si pořiďte dveřní panoramatické kukátko, které vám umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a pojistný řetízek, díky kterému můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.

 

 

Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci, pokud nemáte doma zabudovaný trezor. Peníze si raději uložte na svůj účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, pro jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Nikdy se před nikým nechlubte tím, kolik máte doma peněz, ani tím, jaké vlastníte cennosti. Stačí nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a dostal do vašeho bytu, kde vás může připravit o peníze a cennosti. Časté jsou i případy, kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím soucit. Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze, obhlédne, kde máte uloženou hotovost nebo položenou peněženku a využije situaci k jejímu odcizení. Vynalézavost podvodníků je opravdu velká. Mohou se například také vydávat za přítele Vašeho příbuzného či známého, který je ve finanční tísni. Vždy je proto bezpečnější si informace pro jistotu ověřit. V případě zástupců firem provádějících odečty energií požadujte služební průkaz prokazující příslušnost k dané společnosti, sledujte vývěsky v domech, které na odečty upozorňují dopředu nebo si skutečnost ověřte telefonátem na daný úřad.

Samozřejmě se můžete v případě jakéhokoli podezření vždy obrátit na strážníky MP na telefonní číslo 602 486 678.

 

 

 

 

 

Kapsáři

 

 

Ti vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, např. nákupní centra, hromadné dopravní prostředky atd. Využívají nepozornosti lidí a nedbalého zacházení s majetkem a osobními doklady. Samotná krádež bývá bleskově provedená a předem pečlivě nacvičená. Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, že se okradený o chybějící peněžence či dokladech dozví až mnohdy později a zcela na jiném místě. O pachateli krádeže a jeho popisu pak nemá obvykle ani potuchy.

 

 

 

Jak se tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních zlodějů? Pokud jde o peníze, doklady a platební karty, policie doporučuje:

 

· Vše důležité noste v náprsních kapsách, nikoli v zadních kapsách kalhot

· Nenechávejte peněženku ani jiné cennosti na vrchu tašek či kabelek

· Nenoste své osobní doklady v peněžence

· Nemějte u sebe větší finanční hotovost, využívejte možnosti bezhotovostního   platebního styku

· Identifikační číslo platební karty (PIN) mějte zásadně odděleně od samotné

  karty,  

  nejlépe však je mít toto číslo „uložené“ ve své paměti

· V případě krádeže platební karty okamžitě bance krádež oznamte a kartu

  zablokujte

 

V případě zavazadel platí:

· Svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu

· Tašky či batohy, kde máte peníze nebo jiné cennosti nikdy nenoste 

  na zádech, kam nevidíte

· Noste kabelku pokud možno u těla a využívejte různá zapínání a zdrhovadla

· Uložíte-li své zavazadlo v obchodě do nákupního koše, mějte je stále na očích

· Nenechávejte svá zavazadla a oblečení v restauracích bez kontroly, ani

  jdete-li jen k baru nebo na toaletu

 

Všeobecně si dávejte pozor na všechny cizí osoby, které vás na ulici osloví. Může to být záminka, jak se dostat do vaší těsné blízkosti. Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku bundou, kterou přes ni mají přehozenou.

 

 

 

 

 Zkušební měření rychloměrů

Během této zkoušky jde o zjištění přesnosti rychloměru měřeného vozidla. Obecně platí, že každé vozidlo ukazuje rychlost s určitou odchylkou. Tato odchylka může v některých případech být i 10 Km/hod., což se během prováděných měření potvrdilo. Tato akce pro motoristy se poprvé uskutečnila na podzim roku 2007. Tehdy se i přes nepřízeň počasí na kontrolní stanoviště dostavilo 54 motoristů. Tímto zájmem jsme byli překvapeni i potěšeni, proto jsme v listopadu roku 2008 akci opakovali a obohatili o dobrovolnou kontrolu vybavení lékárničky provedenou zdravotníkem Českého červeného kříže. Této akce 38 řidičů. Pokud by byl ze strany motoristické veřejnosti zájem, kontrolní měření zopakujeme i v tomto roce.

 

 

 

 

 

Zkouška na přítomnost alkoholu

Jako další služba občanům ze strany MP je od listopadu roku 2007 dobrovolná zkouška přítomnosti alkoholu v dechu. Tato služba se netýká jen řidičů, ale i všech ostatních, kteří vykonávají jakoukoli činnost, před kterou nesmí být pod vlivem alkoholu. Orientační dechová zkouška by byla prováděna na služebně MP po předchozí telefonické domluvě. Pokud musíte např. řídit vozidlo a nejste si jisti svou „kondicí“ po proběhlé oslavě, neváhejte a zavolejte.

 

 

 

Kontrola objektů

Městská policie realizuje od dubna 2008 preventivní projekt, který je věnován majitelům rekreačních chat, domů a bytů, které se nachází na katastrálním území města Horní Bříza. Projekt, který jsme spustili v Plzeňském kraji jako první, spočívá v bezplatné namátkové kontrole objektu během dlouhodobější nepřítomnosti jeho uživatelů např. v době dovolených nebo po dobu hospitalizace v nemocnici. V případě Vašeho zájmu o tuto službu kontaktujte městskou policii na tel. čísle 602 486 678.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.